تخمه آفتابگردان خام کانادایی، جوانان این کشور را روانه ی ایران کرد

محصولات جانبی دانه آفتابگردان را می توان به تخمه آفتابگردان خام کانادایی تبدیل کرد و برای این منظور باید ایمنی میکروبیولوژیکی را تضمین کرد. به منظور تضمین ایمنی میکروبیولوژیکی محصول نهایی، فرآیند تبخیر به عنوان یک استراتژی مناسب در نظر گرفته می شود.

زیرا محصول جانبی آفتابگردان را که نه استریل و نه خوش طعم است، به یک ماده با پروتئین بالا تبدیل می کند که به طور قابل ملاحظه ای استریل و خوش طعم است.

یک غذای آفتابگردان را ترکیب کنید. پس از فرآیند اکستروژن، تعداد کل باکتری‌ها، باکتری‌های کلیفرم، اشریشیا کلی و قارچ‌های کل کمتر از 10 بود و گونه‌های لیستریا و سالمونلا و مایکوتوکسین‌ها به‌عنوان آفلاتوکسین در ماده غذایی آفتابگردان منفی بودند.

ماده غذایی آفتابگردان را می توان به عنوان یک ماده در محصولات نانوایی مانند نان، تورتیلا، پنکیک، فلاپ جک، براونی، کلوچه، چوب شور، پاستا، رامن، میله های پروتئینی و غلات و غیره استفاده کرد و خواص غذایی، تکنولوژیکی و حسی آنها را تغییر داد.

این کاربرد ترکیبات کنجاله آفتابگردان بیشتر به دلیل محتوای پروتئین بالا و اندازه ذرات کوچک آن در مقایسه با سایر محصولات جانبی میوه رخ می دهد.

نان تولید شده با جایگزینی جزئی آرد گندم با مواد غذایی آفتابگردان در مقایسه با نان شاهد افزایش محتوای پروتئین و مهارکننده های تریپسین  را نشان داد.

مهارکننده های تریپسین عوامل ضدتغذیه ای هستند که با مهار فعالیت تریپسین و کیموتریپسین، دستگاه گوارش اصلی، بر هضم و جذب پروتئین ها از طریق تشکیل مجتمع های پروتئینی غیرقابل هضم تأثیر می گذارند.

به منظور غیر فعال کردن مهارکننده های تریپسین، می توان از فرآیندهای مختلفی استفاده کرد. تیمارهای حرارتی بیشترین کاربرد را دارند، زیرا قادرند به تدریج سطوح بازدارنده تریپسین را به روشی وابسته به دما کاهش دهند.